Handpop.nl (Wonderbaarlijke Spiegels) is in 2004 gestart vanuit de wens ervaring, kennis en vaardigheid rondom het interactief werken met handpoppen te delen met leerkrachten. Waarom leerkrachten? Vooral omdat dat het werkveld was waar Helen Meurs, de drijvende kracht achter Handpop.nl, zelf jarenlang werkzaam was geweest en daar de meeste ervaring met het werken met de handpop had opgedaan. Handpop.nl had haar eerste standplaats in Duiven waar ze het pand deelde met vliegengordijnen.nl, wat de mogelijkheid gaf om het bedrijf verder te ontwikkelen.

NOT, Kindvak en Kinderopvangbeurs

In 2007 verscheen handpop.nl voor het eerst op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling en in hetzelfde jaar ook op de Kindvak. De interactieve manier van werken met een handpop bleek heel goed te vertalen te zijn naar de kinderopvang en werd ook met succes toegepast binnen de hulpverlening aan kinderen. Het aantal werkvelden waarbinnen handpop.nl actief werd, groeide. Er werd een grotere diversiteit aan workshops ontwikkeld en de handleiding “JaNee heeft Alles” verscheen. Het aantal handpoppen binnen de collectie groeide en ook België toonde belangstelling voor onze manier van werken met de handpop. In 2010 verhuisde handpop.nl naar Elst waar voor het eerst sinds haar bestaan alle activiteiten onder één dak werden samengebracht. En wat die activiteiten allemaal inhouden kunt u op deze site lezen.

De drijvende kracht achter handpop.nl

helen

Ik ben Helen Meurs en werk al jaren met de handpop als pedagogisch hulpmiddel. De meeste ervaring met dit hulpmiddel heb ik opgedaan in het onderwijs waar ik jarenlang als juf heb gewerkt. Daar is een manier van werken ontstaan die effectief en waardevol bleek. Ik ben die manier van werken verder gaan onderzoeken en op steeds meer verschillende ontwikkelingsgebieden en problematieken  gaan toepassen. De aflopen jaren is gebleken dat deze manier van werken ook goed toe te passen is binnen de thuissituatie, de kinderopvang, de zorg en de hulpverlening en ook daar tot prachtige resultaten leidt.

Liefde voor handpoppen

Mijn liefde voor handpoppen loopt als een rode draad door mijn leven. Voor mij vertegenwoordigt de handpop een fantasiewereld waarin ik me thuis voel, het kind in mezelf in haar meest oorspronkelijke vorm tot leven komt en waar ik kan zijn wie ik wil zijn. Poppen keuren niet af, praten in begrijpelijke taal en doen niet moeilijk over dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Poppen zijn vrienden die je door dik en dun steunen en die je helpen op de, soms zo moeilijke, weg naar volwassenheid. Via de handpop kan ik alle mogelijke ontwikkelingsgebieden, thema’s en problematieken speels benaderen en bespreekbaar maken. En dat alles op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind en hen ondersteunt bij hun ontwikkeling en groei.

De handpop als veelzijdig hulpmiddel

Voor mij is het gebruik van een handpop eigenlijk altijd heel logisch en vanzelfsprekend geweest. De pop maakt niet alleen dat ik eerder contact krijg met kinderen, maar maakt mij als volwassene ook toegankelijker voor kinderen. Ze voelen zich sneller veilig en laten meer van zichzelf zien in aanwezigheid van de pop. Ik merkte dat waar ik ook kwam, de aanwezigheid van een pop een enorm positieve uitwerking had op veel kinderen en dat deze kinderen via de pop expressie gaven aan het leven in hen, spelenderwijze oefenden met nieuwe vaardigheden en op die manier hun grenzen verlegden, zichzelf leerden kennen en nieuwe uitdagingen aan durfden te gaan. Ze werden sterker, assertiever en zelfbewuster.  Door te spelen maakt het kind kennis met een andere werkelijkheid en door te scheppen leert het dat het iets nieuws kan creëren. Een pop is als een spiegel die je iets laat zien over jezelf, hij komt alleen tot leven wanneer je hem handen en een stem geeft. Wat hij zegt en doet, zegt heel veel over jezelf.

Voor mij is een handpop geen ding maar een veelzijdig hulpmiddel waarmee ik kinderen kan helpen zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Hen handvatten aan kan reiken waarmee ze meer zelfvertrouwen krijgen en weerbaarder worden. Hen kan laten oefenen met sociaal gedrag en het oplossen van conflicten. Kortom: een hulpmiddel wat eigenlijk niet mag ontbreken in de pedagogische situatie!

Handpop.nl gaat daarom verder dan alleen het aanbieden van een grote collectie handpoppen. De handpop is het middel, de ontwikkeling van kinderen het doel.